Üdvözöljük a Tótvázsonyi Hajnal Óvoda és Bölcsőde honlapján!2010-től megújult, akadálymentesített, 1 bölcsődei, 3 óvodai csoporttal, tornaszobával, sószobával, kiszolgáló helyiségekkel bővített, korszerű intézmény várja a gyermekeket.
A modern épülethez nagy füves udvar tartozik napos és árnyékos részekkel; korszerű, színes játékokkal. A bölcsőde és az óvoda szakmailag önálló egységként, de teljes összhangban működik egymással, segítve a gyermekek folyamatos fejlődését.
Az intézmény 6.30-tól 17.00-ig tart nyitva. Az óvoda 3 vegyes, a bölcsőde 1 csoporttal működik. Az intézmény a tótvázsonyi, a kövesgyűri és a hidegkúti gyermekeket fogadja. Utóbbi két településről a gyermekek szállítása kisbusszal történik. Az intézményi beiratkozás májusban, a gyermekek felvétele az év folyamán folyamatosan történik.
Az intézmény saját konyhával rendelkezik, mely helyileg az iskolánál található. A készétel szállítását az önkormányzat biztosítja. Az óvodás gyermekek részére napi háromszori, a bölcsődéseknek négyszeri étkezést biztosítunk. Az intézményben lehetőség van az ingyenes étkezésre, melynek igénybevételéhez szülői nyilatkozat benyújtása szükséges.
A fenntartó engedélyével a nyári időszakban (július második felétől augusztus 20-ig) négy hétre a karbantartási munkák, nagytakarítás miatt zárva tartunk.
Az intézmény alaptevékenysége az általános és sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása; a nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés-ellátás, ill. a bölcsődei ellátás.
A bölcsőde 20 hetes kortól napközbeni ellátást nyújt a gyermek számára. A férőhelyek száma 12. A bölcsődei gondozást-nevelést 2 szakképzett, a korosztály sajátosságait jól ismerő kisgyermeknevelő végzi, és egy bölcsődei dajka segíti a munkájukat. Bölcsődei gondozásunk- nevelésünk gyermekközpontú; a gyermeki személyiség egészséges fejlődésére és kibontakoztatására törekszik.
Az óvoda 3 éves kortól fogadja a gyermekeket az iskolaérettségi fejlettségi szint eléréséig. A férőhelyek száma 80. Az óvodai felvétel a 3. életév betöltésétől lehetséges. A nevelőmunkát 7 fő óvodapedagógus (ketten német nemzetiségi végzettségűek), 3 fő szakképzett dajka, és 1 fő pedagógiai asszisztens látja el. A logopédiai ellátást a Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja.
A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig ( a négy hetes zárva tartást kivéve) tart, az óvodai tevékenységek szeptember 1-től május 31-ig tartanak. Június 15-től augusztus 31-ig nyári napirend szerint, összevontan üzemelünk.
1989 óta folyik német nemzetiségi nevelés, melyet a nyelvi környezet mesterséges megteremtésével kiemelt feladatunknak tekintünk. Célunk a német nyelv megismertetése, megszerettetése a gyermekekkel.
2009 óta „Zöld Óvoda”, 2017 óta „Örökös Zöld Óvoda”címmel rendelkezünk. Kiemelten fontosnak tartjuk a környezettudatosságra nevelést.
A 2018/2019-es tanévben elnyertük a „Boldog óvoda” címet. E program bevezetésével gazdagítjuk a gyermekek érzelmi életét, ill. segítjük a szocializációs folyamatot.
2016 óta napi szinten alkalmazzuk a komplex mozgásterápiát többek között a tanulási nehézségek megelőzésére.
A 2021/22-es nevelési évben elnyertük a "Madárbarát Óvoda" címet. A madarak megfigyelése, téli etetése számos pedagógiai lehetőséget kínál egész évben. Az óvoda udvarára etetőket, itatókat és odukat helyeztünk ki, amiket a gyerekekkel közösen tartunk karban. A megfigyelések és tapasztalatok alapján játékok, beszélgetések, kézműves foglalkozások kezdeményezhetők, amik tovább mélyítik a gyerekek ismereteit a madarakról.
Óvodai hagyományaink, rendszeres programjaink közé tartozik: a dió- és szőlő szüret, Márton nap, Mikulás, Adventi gyertyagyújtás, farsangi mulatság, Húsvét, évzáró - nagyok búcsúztatója, Vidám Hajnal Napok, játszóházak, születésnapok megünneplése, Családi nap, bábszínházi előadások, séták, kirándulások.
A szülők az alábbi foglalkozások közül választhatnak: katolikus és református hittan, Bozsik foci, népi játék-néptánc, kutyaterápia, kézműves foglalkozás.
Intézményünket a Szülői Szervezet, és a „Linde” Tótvázsony-Hidegkút Kisgyermekeiért Alapítvány támogatja. Tevékenységük révén a szülők adójuk 1%-ával és egyéb formában is támogathatnak bennünket.
A szülői nevelést támogatva valósítjuk meg helyi pedagógiai programjainkat. Kérjük, hogy az intézményben folyó nevelő-gondozói munka kialakításában, annak gyakorlatában mint partnereink vegyenek részt; ötleteikkel segítsék elő közös céljaink megvalósítását!